Szpital pod Warszawą

Konkurs KOŁO2015 na toaletę publiczną w parku zachodnim we Wrocławiu.

Głównym założeniem przy projektowaniu budynku było stworzenie innowacyjnego obiektu, który odpowiadałaby nowoczesnym standardom i który będzie służył całej społeczności lokalnej. Będzie on podzielony na cztery strefy, każda strefa to osobna bryła.  Dzięki temu obiekt nie tylko staje się czytelny dla użytkownika, ale pozwala również stworzyć integralną część z parkiem. Najbardziej widoczną bryłą jest bryła, która tworzy przestrzeń toalety damskiej oraz zadaszenie dla rowerów z miejscem do siedzenia. Kolejną bryłę stanowi toaleta męska z pomieszczeniem gospodarczym, następna  toaleta dla niepełnosprawnych oraz przewijak. Ostatnią bryłą, otwierającą się na park, jest zadaszenie ze źródełkiem. Dzięki takiej strukturze między budynki można wprowadzić zieleń, a cały obiekt współgra ze sobą. Można go też  w razie potrzeby rozbudować o dodatkowe funkcję takie jak np. szatnia, natryski itp. , nie zaburzając przy tym architektonicznego charakteru bryły.

Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.

Witruwiusz