Konkurs na szkołę w Gaziantep w Turcji

Konkurs na szkołę w Gaziantep w Turcji.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i ekologicznego centrum edukacyjnego w Gaziantep w Turcji.

Głównym założeniem projektu, ze względu na swoją miejską lokalizację było stworzenie budynku dla całej społeczności lokalnej. Dzięki temu obiekt stanie się ważnym ośrodkiem na terenie dużego osiedla. Będzie miejscem, które skupia i integruje ludzi. Efektem tego założenia będzie użytkowanie obiektu w znacznie większym zakresie niż typowej szkoły podstawowej, co da również możliwość generowania zysków niezbędnych do utrzymania placówki.

Ważnym założeniem wynikającym z uwarunkowań ekofizjograficznych jest dostosowanie funkcji i struktury budynku do istniejącego kształtu działki, dlatego postanowiłam zaprojektować szkołę o kaskadowym układzie kondygnacji.

Budynek został zaprojektowany dla 480 dzieci, tj. czterech grup wiekowych po maksymalnie 120 dzieci w każdej grupie. Głównym założeniem koncepcji programowo-przestrzennej obiektu jest stworzenie obiektu, który będzie funkcjonował nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. Wobec tego budynek  został podzielony na dwie główne strefy połączone ze sobą wspólną strefą wejściową. Pierwsza strefa to część dostępna wyłącznie dla uczniów: sale lekcyjne oraz przestrzeń do zabawy, druga to strefa dostępna dla wszystkich: zespół sportowy, biblioteka, sale dodatkowe, zespół gastronomii Elementem łączącym obie strefy jest duży reprezentacyjny hall z dwoma wejściami do budynku i przestrzenią wspólną.

Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i składa się ośmiu głównych brył wzajemnie przenikających się i współgrających ze sobą. Pierwsza to strefa wejściowa, z której można przejść do pozostałych części budynku. Forma hallu wyróżnia się dzięki dynamicznej formie, dużej kubaturze oraz dzięki użytym materiałom. Bryła jest całkowicie przeszklona i przekryta ażurową blachą nawiązującą do tureckiej, tradycyjnej architektury. Po prawej stronie  hallu została umieszczona strefa wyłącznie dla uczniów. Strefę tę tworzą cztery prostopadłościenne bryły przesunięte względem siebie. Każda bryła to jeden rocznik szkolny. Zawiera ona klasy, indywidualne szatnie, sanitariaty oraz przestrzeń do zabawy i nauki w grupach.

Po lewej stronie hallu na parterze znajduje się kolejna bryła stanowiąca część gastronomiczną, na którą składają się jadalnia, sala do nauki gotowania i kuchnia z zapleczem. Natomiast na pierwszym piętrze znajduje się blok sal dodatkowych oraz zespół sportowy.

LOKALIZACJAGaziantep, Turcja
POWIERZCHNIA2700 m²

Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna.

Witruwiusz